Slučovací sjezd:

Dne 17.12.2005 se konal sjezd v Modřicích v hotelu Gregor. Za přítomnosti delegátů z bývalé Moravské demokratické strany byl přijat nový název společného subjektu "Moravané".
1-ním místopředsedou MUDr Pavel Hála, dalšími místopředsedy Doc. Jan Smejkal a Dipl.Ing Milan Trnka.

Morava a Slezsko není Česko! Česko je jen území České republiky od Českomoravské vrchoviny na západ!

 
A K T U A L I T Y

   

10.9.2005

Dopis řediteli ČT

HSMS
Hnutí samosprávné Moravy a Slezska

IČO 60556625

V Brně 1.7.2005

Vážený pan Mgr Jiří Janeček
generální ředitel ČT
Kavčí hory
P R A H A 4

Vážený pane generální řediteli,
v minulosti jsme Vám, nejenom poslali blahopřání k Vašemu zvolení, které jsme uvítali, ale i vyjádřili
poděkování za tvorbu několika pro nás podnětných a přínosných pořadů.
Nyní se však obracíme na Vás s naším zásadním nesouhlasem s tím, jak je na obrazovkách veřejnoprávní
ČT prezentována naše Česká republika.
Jsme občané České republiky a ctíme její ústavu. V preambuki této ústavy je uvedeno:
„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku...../viz zákon č. 1/1993 Sb/
Systematické používání názvu „Česko“ , které se hlavně v poslední době začalo často používat v ČT, jako
pojmenování celé ČR, považujeme na základě výše uvedeného, nejen za hanlivé, urážející, ale především
jako protiústavní.
V ústavě ČR ve hlavě první čl. 1 odst. 1 již zmíněného zákona je ČR definována jako svrchovaný, jednotný a
demokratický stát založený na ústě k právům a svobodě občana. V téže hlavě, člo. 3 je pak stanoveno, že:
Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod. Dovolte nám, v souvislosti s ČT používaným
výrazem „Česko“ připomenout některé pasáže z tohoto dokumentu/ viz zák č.23/1991 Sb./ ve znění změn a doplňků.
1/ Lidé jskou svobodní a rovní v důstojnostech a právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné – čl. 1.
2/ Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu
nebo jiného postavení – čl. 3. odst. 1.
3/ Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoliv ovlivňování tohoto rozhodování
a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování – čl. 3 odst.2.
Celý dopis - klikněte zde

.S pozdravem a v úctě MUDr Pavel Hála, předseda HSMS   

29.3.2005

Labutí píseň ČSSD

Z hlediska neustále klesajícich volebních preferencí ČSSD nevyřešil právě skončený sjezd této strany vůbec nic. Volbou premiéra Grosse svým novým předsedou ČSSD jen započala pět svou "labutí píseň". Neboť pod vedením Grosse není schopna zabránit dalšímu odklonu svých voličů ke KSČM. A čím více se bude tímto faktem operovat, tím více voličů bude volit ODS. Možná i do té míry, že ODS s přehledem bude schopna sestavit většinovou vládu sama!

   

15.3.2005

Lidovci a vládní krize

Je potřeba mít na paměti, že lidovci v naší zemi byli vždy "stálící" na politickém nebi v naší zemi. Byli i aktéry února 1948, kdy demisí svých ministrů umožnili komunistům provést jejich puč, následně však s nimi úspěšně kolaborovali v rámci tzv. Národní fronty. Byli ve vládě v době "sarajevského puče", jehož výsledkem byly předčasné volby do PS PČR v roce 1998. Dnes jsou aktéry další vládní krize. Stojí totiž před dilematem jak se ctí přejít od spolupráce s levicovou ČSSD k pravicové ODS a podílet se tak na její příští vládě. V těchto chvílích jim velmi přišlo vhod Grossovo mladické blekotání stran finančních záležitostí jeho rodiny. A tak v pozadí "vládní krize" je jen a jen odvěká touha lidovců být u "vesla" vždy a za každou cenu!

 

 

   

8.1.2005

Důchodová reforma

Již od počátku svého vzniku má Hnutí Samosprávné Moravy a Slezska ve svém volebním programu požadavek na vyčlenění důchodového systému z rozpočtu České republiky pro jednotlivá léta. Tento požadavek do svého volebního programu zařadila i ČSSD v éře svého bývalého předsedy Miloše Zemana. Zařadila, ale i když byla u moci, tak jej neuskutečnila. Neodolala totiž pokušení , tak jako vlády minulé,použít peníze vybrané od občanů na jejich budoucí důchody na účely zcela jiné. Na krytí své nehospodárnosti, na krytí výdajů rozrůstající se státní byrokracie a jejího aparátu. Soustavně se proto mluví o tom, že důchodový systém ČR je nutno reformovat neboť je před krachem. Opak je pravdou! I v uplynulém roce bylo do důchodového systému vloženo více finančních prostředků než bylo skutečně použito! A kdyby stát do tohoto systému vrátil peníze, které z něj v minulých létech odčerpal na jiné své potřeby? Pak by se důchodci stávající, i Ti budoucí, mohli směle s výší svých důchodů a svou životní úrovní rovnat těm, kteří žijí v zemích na západ od našich hranic.

   

5.1.2005

Vlk se nažral a koza zůstala celá

Již před několika léty nabyl platnost zákon, který ukládá České televizi povinnost poskytnout pro regionální studia v ČR 20% z jejího celkového vysílacího času. Díky úsilí poslanců z Moravy se podařilo, aby Česká televize tento zákon, aspoň z části, konečně respektovala. A tak od počátku tohoto roku můžeme sledovat pořad "Dobré ráno z Moravy a Slezska".

Obě moravská televizní studia se tohoto úkolu zhostila na výbornou. Díky však jejich pražskému ústředí je možno, bohužel, jejich vysílání shlédnout pouze v dopoledních hodinách. Tedy v hodinách, kdy jej mohou, pokud si přivstanou, sledovat důchodci, nezaměstnaní a bezdomovci.

Proto Hnutí samosprávné Moravy a Slezska považuje zařazení programu "Dobré ráno z Moravy a Slezska" do vysílání ČT za víceméně účelové, splňující sice literu zákona, ale naprosto nedostatečné pro prezentaci a rozvoj skutečného duchovního, kulturního, společenského a politického života na Moravě. V hlavních vysílacích časech Česká televize nadále vysílá pouze programy, v nichž se uplatňují jen v Praze působící umělci a tvůrci. Nejen uplatňují, ale i jsou honorováni! A to z koncesionářských poplatků vybraných od všech obyvatel naší republiky! Za tyto peníze by měli dostat v programech Čt adekvátní šanci i mimopražští umělci a jejich tvorba.

   

10.8.2004

Taškařice ve Strakovce

S odstupem času je více než zřejmé, že za celou vládní krizí byl jen a jen boj o "korýtka", boj o politické ovládnutí jednotlivých sfér státní správy, o přístup k rozhodování o finančních zdrojích přicházejících z Evropské unie. Složení nové vlády nakonec silně připomíná Špidlovu vládu a to nejen jejím personálním složením, ale i politickým programem, slibujícím občanům nesplnitelné. Nová vláda nepřinese žádoucí změny, nedošlo ke snížení počtu ministerstev (máme dokonce o jednoho ministra více), státní správa nezeštíhlí, počet úředníků se nesníží. Na výdajích na státní správu nemíní prostě vláda šetřit. A tak bude tahat další peníze z kapes prostých občanů naší republiky, projídat peníze získané z privatizace.

   

22.7.2004

Špidla za Teličku?

Neuvěřitelné! Pražské politické centrum se zaobírá myšlenkou vyměnit ve funkci Evropského komisaře Špidlu za Teličku. Zřejmě je pro ostatní evropské státy naše republika natolik důvěryhodnou, že po fiasku s Kužvartem si můžeme dovolit další politické fiasko. A nebo naše dnešní politická reprezentace ztratila již veškerou soudnost?

   

21.7.2004

Korupce a ODS

V posledních dnech se množí obvinění čelných funkcionářů brněnské ODS z braní úplatků. Samotná ODS to hodnotí jako předvolební útok na jejich stranu. Otázkou však zůstává o jaký útok by to mělo jít, když milióny televizních diváků na vlastní oči a uši slyšely jak si člen ODS o úplatek říká. Takovéto jednání je ODS, od samotného počátku jejího vzniku, vlastní a neponaučila se ani po tzv. "sarajevském atentátu".

   

13.7.2004

HSMS k vládní krizi

Je skutečností, že vláda premiéra Špidly byla nejslabší vládou od doby vzniku České republiky. Je ale pravdou, že ona, na rozdíl od vlád předešlých, nemohla "žít" díky příjmům z privatizace a finančně krýt potřeby přebujelého státního aparátu. Pokud nová vláda přinese změny, snížení počtu ministerstev, zeštíhlení státní správy, redukci počtu úředníků, pak to bude přínosem pro celou naši republiku. Dosud to však vypadá, že se v Praze odehrává jen boj o "korýtka", boj o politické ovládnutí jednotlivých sfér státní správy, o přístup k rozhodování o finančních zdrojích přicházejících z Evropské unie.

   

16.6.2004

HSMS souhlasí

V návaznosti na výsledek právě skončených voleb do Evropského parlamentu souhlasí Hnutí samosprávné Moravy a Slezska se stanoviskem ODS, že dnešní koaliční vláda morálně ztratila mandát vyjednávat o Evropské ústavě. Díky svému způsobu vládnutí již mnohem dříve morálně skončila, řídit i naši Českou republiku. Volby do EP to potvrdily.

   

10.6.2004

Zdravý rozum zvítězil!

Je to neobvyklé, ale zdravý rozum tentokráte v Parlamentu České republiky zvítězil a nejkřiklavější pochybení při stanovování hranic nových krajů v naší republice napravil. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska po celou dobu sledovalo úsilí občanů, výhradně moravských obcí, územně příslušet tam, kde je váží historické, kulturní a společenské tradice, včetně příslušné infrastruktury, dopravní obslužnosti a dostupnosti státní správy. Podporovalo je morálně, ne však aktivně. Aktivní podpora ze strany Hnutí samosprávné Moravy a Slezska by totiž jejich úsilí mohlo zmařit tím, že jejich oprávněné požadavky by českými šovinisty byly označeny za projev moravského nacionalismu.

   

3.6.2004

Gripeny nad Českou republikou

Nadzvukové letouny Gripen budou chránit vzdušný prostor České republiky. Otázkou zůstává proti komu, když naše území je obklopeno našimi spojenci z NATO. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska proto pronájem těchto letounů považuje za příliš drahou hračku pro letce naší armády.


Chcete-li dostávat aktuality e-mailem, zaregistrujte se zde.

Starší zprávy naleznete v archívu.


Poslední aktualizace: 29. březen 2005 17:57:07

(c) HSMS - Všechna práva vyhrazena